Zoek
Sluit dit zoekvak.

Al tien jaar de lekkerste karamel die je ooit geproefd hebt

Disclaimer

Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Verrekte HemelZ. Het is niet toegestaan om de site of delen daarvan openbaar te maken, te kopiƫren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Verrekte HemelZ. Deze toestemming is niet nodig voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. De informatie in de webwinkel wordt door ons met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Verrekte HemelZ behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Hoewel alles in het werk wordt gesteld om misbruik te voorkomen, zijn wij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers via internet verzonden worden. Verrekte HemelZ sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.